&noscript=1"/>

Tvar a farba škárovacej hmoty a vzhľad steny

Svetlá alebo tmavá, farba podobná tehlovej, alebo úplne odlišná, konkavná alebo konvexná – škára naozaj urobí rozdiel. Stojí za to zvážiť, akého efektu chceme dosiahnuť, a tak vybrať zodpovedajúcu škáru.

Kolor i kształt fugi a wygląd muru

Pri realizácii fasády, plotu a prvkov malej architektúry alebo dokončení interiéru tehlovým obkladom sa obvykle zameriavame na farbu a štruktúru materiálu. Škáry vyberáme na konci a často málo opatrne, nie vždy si uvedomujeme, že tento prvok veľmi ovplyvňuje koncový efekt tým, že definuje estetiku steny. Rovnaké obklady môžu vyzerať celkom odlišne v závislosti na type a predovšetkým farbe škár a ich vzťahu k farbe a typu tehál. Týmto spôsobom môžeme vytvoriť všetko – od súdržného povrchu, v ktorom sa tehly zlučujú spolu so škárou do nástennej mozaiky, v nej je každá tehla jasne zvýraznená okolitou škárou.

Vzhľad steny môže tiež ovplyvniť tvar škáry, od konkavných (hlbokých) po stenové až konvexné škáry, vyčnievajúce nad tehlový obklad.

Farba škár 

Pri tvorení vzhľadu tehlových fasád najprv vyberieme tehly – ich farbu, štruktúru a väzbu. Farbou a typom škár sa dá koncový efekt zvýrazniť alebo zmierniť – zdôrazňuje vedúca marketingu spoločosti Röben. Tradičný charakter vzhľadu starej steny získavame vďaka pieskovaným alebo ručne tvarovaným tehlám, z nich je každá iná. Ak chceme zvýrazniť výsledok, môžeme použiť svetlú škárovaciu hmotu.

Na druhej strane, v prípade modernej fasády je ideálny hladký klinkerový obkladový pásik, a to hlavne v prípade, že tehla bude mať chladné farby (napr. čiernu, šedú) a pre škárovanie použijeme takmer neviditeľnú, tenkú škáru v rovnakej farbe.

Ako si vybrať škáru?

Tu je najdôležitejšie pravidlo: ak má škára podobnú alebo rovnakú farbu ako tehla, dostávame efekt koherentného povrchu, ktorý je podobný jednotnej povrchovej úprave. Na druhú stranu, škára v inej farbe ako fasádny materiál, kontrastuje s tehlami, a tak zdôrazňuje ich väzbu, „zvýrazňujúc“ ich na povrch. Je to jasne viditeľné na príklade troch farieb škár používaných pri murovaní bielych tehál. Pre porovnanie: Pokiaľ si nie ste istý, ktorá škára bude najlepšia, konzultujte toto s Vaším architektom alebo dodávateľom. Výrobcovia škárovacích hmôt ponúkajú širokú škálu farieb, takže si každý môže vybrať niečo podľa seba.

Môžete použiť vzorkovníky a „priložiť“ ich v skladbe na tehlu podľa vlastného výberu. Veľmi užitočné sú  virtuálne nástroje pre prispôsobenie farieb, ktoré sú k dispozícií na webových stránkach niektorých výrobcov, napr. www.roeben.sk, dodáva. Existuje ďalší spôsob, ktorý nám môže pomôcť – vyskúšajte najprv vybranú škárovaciu hmotu na malom, neviditeľnom fragmente múru. Pokiaľ sa Vám táto nepáči, môžete ju odstrániť a nahradiť inou. 

 

Tvarovanie škár

Investori majú na výber z niekoľkých spôsobov, ako tvarovať škáry. Je treba zdôrazniť, že aby stena zostala odolná a nepoškodená, musíme zamedziť murovaniu bez vyplnených škár alebo s ustupujúcimi škárami (prehĺbená škárovacia hmota, ktorá nie je v kontakte s okrajom tehál).

Pokiaľ nedodržíme toto pravidlo, na nevyplnených miestach sa bude hromadiť dažďová voda. Behom času môže prenikať do steny, spôsobiť výkvety alebo dokonca oslabenie celej štruktúry. Odporúča sa teda špárovať škáry v kontakte s lícom tehly. 

Predsa len máme dobrý výber, pretože existujú najmenej štyri správne "tvary" škár: škára dokonale zarovnaná s tehlou (hladký povrch bez výčnelkov alebo konkávnosti); konkávna škára (horný a dolný okraj škáry rovnomerný s tehlou, centrálna časť mierne prehĺbená); konvexná škára (okraje škáry v jednej rovine s tehlou, stredná časť mierne vyčnieva nad povrch), a škára pod uhlom (horná časť škáry je prehĺbená a dolná je v jednej rovine s tehlou, čo umožňuje stekanie dažďových kvapiek a vody). 

Hra svetla a tieňu medzi uvedenými riešeniami patrí medzi najpopulárnejšie konkávne škárovanie.

Bude mať zaujímavý efekt, ak ho aplikujeme na klinkerový obklad s nerovnou štruktúrou, napr. Ručne tvarované lícové tehly. V závislosti na pozícii slnka bude konkávna škára vytvárať magickú hru svetla a tieňa.

Vďaka takýmto spojeniam dosiahneme jedinečný efekt svetla a tieňa, vďaka nemu bude fasáda neustále meniť svoju tvár. Oproti tomu škára, ktorá je rovnomerná s povrchom tehál, bude mať opačný účinok – stály, homogénny, konzistentný, zvlášť vhodný pre realizáciu veľmi moderného charakteru. Použitím konvexných škár získame iný vzhľad múrov – trochu neupravený, divoký, veľmi originálny a vhodný pre objekty v rustikálnom štýle.