&noscript=1"/>

Zaujímavé väzby tehál

V prípade stavby domu s klinkerovou fasádou ho možno od tých iných odlíšiť premysleným ozdobným usporiadaním vrstiev tehál vo fasádnej stene.

Výhodou vrstvených obvodových múrov domu, ktorú tvorí okrem nosnej steny, izolácia a vonkajšia vymurovaná fasáda z klinkerových tehál, je aj možnosť vytvorenia ozdobného prvku fasády ich zaujímavým uložením.

Bez ohľadu na výber konkrétneho vzoru väzby a kladenie tehál v stene by sme mali pamätať na základný princíp - tehly pokladáme rovnobežne najdlhšími základňami. V ďalších vrstvách nad sebou, posúvame tehlu o polovicu alebo o štvrtinu, čím murovanú fasádu viažeme. Tým vzniká stabilná a kompaktná konštrukcia, odolná predovšetkým voči tlaku zaťažením z nasledujúcich tehlových vrstiev fasády. 

V súlade s uvedenými zásadami sa prehodnotí usporiadanie a umiestnenie tehál a vytvoria sa viditeľne pohľadovo zaujímavé vzory na stene. V architektúre patrí medzi najrozšírenejšie väzby napríklad behúňová väzba. Behúne (názov dlhšej strany tehál) sú v ďalších vrstvách preložené o polovicu dĺžky (tzv. stredová väzba) alebo o štvrtinu tehly (zdvíhacia väzba). Vrstvy behúňov si zachovávajú pravidelnosť pozície a pripomínajú stupňovitý systém. Zvislé spoje sa striedajú v radoch nad sebou o polovicu dĺžky tehál, takže zvislé škáry sú potom ob jednu vrstvu nad sebou.

V gotickom vzore sú väzáky (krátke strany tehál) murované priamo na seba a vzájomne priliehajú zvisle iba uprostred svojej šírky. 

V úrovni tohto systému sa behúne striedajú s väzákmi. Stena vo vyššie uvedenom usporiadaní sa zdá byť pevne spojená, pretože usporiadanie tehál je opticky husté. Wendianova väzba je podobná. S tým rozdielom, že usporiadanie väzákov vertikálne je oddelené vrstvou od vrstvy behúňa. Na fasáde potom môžeme vidieť symetriu pokládky behúňov a hláv. Zvislé spoje v každej druhej vrstve sú v jednej zvislej čiare. Fasáda, ktorá je proporcionálne doplnená o väzáky, vizuálne rozširuje stenu.

Spojovacie škáry: škáry nielen spájajú fasádnu konštrukciu, ale aj podčiarkujú druh a špecifickosť použitej tehly. Odtieňom škáry môžeme stenu rozjasniť alebo stmaviť a čo je tiež zaujímavé pri voľbe škáry, je to, že ňou môžeme zdôrazniť kresbu zvoleného vzoru väzby.

Bohatá farebná škála ponuky klinkerov a mnohých typov lícových tehál s rôznou povrchovou štruktúrou rozhodne nájdu uplatnenie pri výbere konštrukcie krásnej fasády. Výber správnej väzby tehál vo fasádnej stene zdôrazňuje štylizáciu domu, preto musí zodpovedať želaniam a estetike, ktorú preferuje investor.

Arch. Anna Krajewska-Ludwiczuk

Projektové štúdio  ARCHIPELAG