&noscript=1"/>

Ako predchádzať výkvetom?

Významná je skutočnosť, že klinker v porovnaní s inými materiálmi (napr. omietkou), prakticky nevyžaduje renovačné práce. Aby sme na dlhé roky uchovali estetický vzhľad tehlových fasád, je potrebné ich chrániť pred výkvetmi - bielou vrstvou, ktorá sa tvorí na povrchu tehál.

Čo spôsobuje výkvety?

Aby sme si s výkvetmi účinne poradili, musíme v prvom rade poznať príčiny ich vzniku. Výkvety sú dôsledkom rozpúšťanie soli, ktorá je obsiahnutá v tehlách alebo v použitej malte. Pod vplyvom pôsobenia vody alebo vlhka sa rozpustené soli dostávajú na povrch múru a tvoria tam biele škvrny. Týmto procesom napomáha neúčinná ventilácia v konštrukcii múru a zároveň hromadenie vlhkosti v jej vnútri. Ako sa výkvetom vyhnúť?

Použitie vhodnej malty na tehly klinker je prvým krokom v boji s výkvetmi. Najčastejšou príčinou vzniku bielych škvŕn je nesprávny výber malty. Zabránenie výkvetom je spojené aj so správnou konštrukciou a využívaním budovy. Ako už bolo skôr uvedené, neúčinná ventilácia tiež napomáha ich vzniku.

Aby sme sa vyhli výkvetom, je potrebné zaistiť cirkuláciu vzduchu z vnútornej strany múru. Odvod vlhkosti znemožní vyplavovanie soli. Nevyhnutné je tiež zabezpečiť ochrannú vrstvu pred vnikaním vody dovnútra, hlavne pomocou tesných murárskych spojov a odborne vyhotovených klampiarskych prvkov. 

Ako odstrániť výkvety?

Predovšetkým je potrebné najskôr zlikvidovať príčinu ich vzniku, teda ochrániť stenu pred vlhkosťou. Po utesnení problematických miest je možné začať s čistením povrchu fasády od výkvetov za použitia špeciálnych prípravkov. Navyše, múr z klinkeru je možné impregnovať hydrofóbnymi prostriedkami, ktoré spôsobia, že zrážková voda stečie po povrchu a neprenikne do steny.