&noscript=1"/>

Obklad z pásikov klinker

Obkladové pásiky klinker predstavujú odolný a estetický dokončovací materiál. Po obložení vytvára povrch, ktorý je na nerozoznanie od tehlovej steny. Z tohto dôvodu sa obkladové pásiky často používajú na fasádach ako nových, tak aj rekonštruovaných budov.

Pásky sú tiež výborným riešením v interiéroch, pretože sú výrazne tenšie ako tehly a vďaka tomu praktickejšie, ak chceme keramikou klinker dokončiť napr. stenu alebo jej časť. Spôsob pokladania klinkerových pásikov na fasádach alebo v interiéroch je v podstate rovnaký. Montáž pásikov začíname prípravou podkladu, aby bol hladký a nosný. Predovšetkým musí byť očistený od prachu, nečistôt a prípadne iných prvkov. Na takto pripravený povrch nanesieme vrstvu lepidla určeného špeciálne na pripevňovanie pásikov. Ďalšiu radu pásikov lepíme od rohu, pričom v rohoch sa odporúča použitie špeciálnych rohových dlaždíc.

Medzi radmi je nutné nechať medzery na škáry so šírkou cca 10 mm. Škárovanie môžeme začať, až keď lepidlo uschne. Všetky zvyšky po malte odstraňujeme pomocou špeciálneho štetca. Po očistení steny od prebytočnej malty musíme počkať 2-3 dni, aby všetky materiály mali čas vyschnúť. Iba odborne vyhotovená fasáda z pásikov klinker je zárukou ich dlhej životnosti a odolnosti voči mechanickému poškodeniu. Obklad z pásikov klinker nie je nijak komplikovaný, ale nesmieme zabúdať, že na fasáde je ich možné použiť len do určitej výšky.

V súčasnosti platná stavebná zásada odporúča obkladať pásky do výšky 7 m, ak sú pripevňované priamo na stenu. Ak obkladové pásiky pripevňujeme na zateplenie z polystyrénu alebo vlny, musíme použiť špeciálny postup, aby pásky nespadli. Prácu je potrebné vykonávať nasledujúcim spôsobom: prvá fáza predstavuje položenie na zateplenie lepidla, vystužovacej sieťky a lepidla; v druhej fáze prebieha kotvenie hmoždinkami (5 kusov na m2), ktoré je potrebné vykonať cez sieťku, pritlačenie, nanesenie lepidla a vystužovacie sieťky. V tretej fáze na takto pripravený podklad lepíme pásky za použitia špeciálneho lepidla. Pred začatím obkladania pásikov na zateplenie z polystyrénu je potrebné uistiť sa, že polystyrén je ukotvený. Zdôrazňujeme, že polystyrén je možné ukotviť tiež na záver murárskych prác, priamo pred pokladaním dlaždíc.

Aby fasáda z pásikov klinker bola na nerozoznanie od murovanej tehlové fasády, je potrebné pri pokladaní dlaždíc nezabúdať na "predstieranie" väzby. Najlepšie je zvoliť si tzv. divokú väzbu, pričom na 1 m2 povrchu múru sa pokladá nepravidelne cca 5 kratších styčných plôch tehly. Za účelom získania dojmu tehlovej steny, umiestňuje sa ako kratšia plocha vo väzbe fasádny obklad prirezaný napr. brúskou s diamantovým kotúčom.