&noscript=1"/>

Ako obnoviť fasádu?

Tehlová fasáda umožňuje zmeniť vzhľad domu, zlepšiť jeho technické parametre a znížiť náklady spojené s prevádzkou domu.

Pri výbere materiálu pre fasádu sa najčastejšie zvažujú dve možnosti: použitie omietky alebo vyhotovenie klinkerovej fasády (fasáda z klinkerovej tehly). Prvé riešenie je spojené s nižšími obstarávacími nákladmi pri nákupe materiálov, avšak v priebehu krátkeho času sa náklady vyrovnávajú, pretože sa musí zohľadniť prevádzka, údržba a potreba obnovy omietok.

 V prospech klinkerovej tehly hrajú predovšetkým vynikajúce technické parametre. Tehlové fasády sa považujú za veľmi solídne, dlhodobé, nevyžadujú si renovácie a zvyšujú materiálovú hodnotu celého domu.

Pri renovovaní omietnutej steny sa môžete rozhodnúť pre tehlovú fasádu. Toto riešenie je možné vykonať dvoma spôsobmi:

Prvým z nich je pridanie krycej vrstvy, vďaka čomu získate trojvrstvovú stenu. Táto konštrukcia prispieva k zlepšeniu tepelnoizolačných vlastností budovy, avšak vyžaduje správne prispôsobenie základov;

 

Druhým riešením je použitie fasádnych klinkerových pásikov, ktoré sa jednoducho prilepia na správne pripravený podklad či izoláciu.

Je potrebné poznamenať, že ak architektonický návrh predpokladá použitie sadrovej fasády, pridanie vrstvy tehál nie je vždy možné. To je spôsobené veľkou hmotnosťou tehál, ktoré vyžadujú vhodne pripravené základy, ktoré musia vydržať zaťaženie prídavnej vrstvy steny.

Arch. Anna Marcjasz

Projektové štúdio ARCHIPELAG