&noscript=1"/>

Island

Perlweiss

Klinkerová tehla najvyššej kvality - RöbenPREMIUM. Jej lícová strana s jemnými črtami zostáva biela po celú dobu, bez ohľadu na počasie.

Tajomstvo v jedinečnosti tejto farby tkvie vo výbere hliny skladajúcej sa prevažne z kremeňa, kaolínu (surovina, z ktorej sa napr. vyrába porcelán) a z ilitu, vypálenej zvláštnym technologickým procesom. Štýlové biele fasády sa vzťahujú k architektúre južnej Európy a popri tom sú extrémne odolné - neničia sa, trvalo sa nešpinia, sú mrazuvzdorné a majú veľkú pevnosť v tlaku.

  1. Originálny odtieň bieleho piesku
  2. Ideálne sa hodí pri tradične štylizovaných domoch
  3. Najlepší druh dlaždice z kolekcie RöbenPREMIUM
  4. Vynikajúce technické parametre tehál

technická špecifikácia

Perforácia
b, zvisle dierovaný prvok
Veľkosť prierezovej plochy otvorov v ložnej ploche prvku
cca. 31%
Hrúbka obvodových rebier
≥ 20 mm
Objemová hmotnosť
cca. 1,80 kg/dm3
Hustota materiálu
cca. 2,30 kg/dm3
Trieda pevnosti v tlaku
> 100 N/mm2
Nasiakavosť
cca. 1,5%
Stupnica tvrdosti wg Mohs
6-7
Stálofarebnosť
áno
Súčiniteľ tepelnej vodivosti podľa DIN 4108
0,81 W / (mK)