&noscript=1"/>

Strecha s viacerými sklonmi

Tvar strechy závisí od mnohých dôležitých aspektov - od podmienok miesta stavby, individuálnych preferencií investora až po finančné možnosti. O charaktere striech s viacerými spádmi hovorí Ing. Arch. Agniszka Owocka z Projekčnej kancelárie ARCHIPELAG.

čo charakterizujú?

Strechy s mnohými spádmi strešných plôch sú atraktívnym prvkom architektúry objektu - podčiarkujú výnimočný štýl domu, rozčleňujú plochu strechy a majú reprezentatívny charakter. Dokonale sa hodia k tvarom moderných domov rovnako ako ku tradičným. Môžu byť použité ako na jednopodlažných domoch tak aj pre obytné podkrovie - objasňuje Ing. Arch. Agniszka Owocka z Projekčnej kancelárie ARCHIPELAG.

Skôr než sa rozhodneme pre členitú strechu je potrebné overiť si stavebné podmienky, pretože sa môže ukázať, že bez toho aby sme si to želali, je na pozemku povolená strecha dvojspádová (sedlová). Vo fáze projektu je potrebné si rozmyslieť či chceme obytné podkrovie, alebo nie. V prípade viacspádových striech nízky sklon spôsobuje, že podkrovie je skôr neúžitkové, čo je však možné zmeniť zväčšením sklonu strechy. Stojí za to pamätať si to - hovorí Ing. Arch. Agnieszka Owocka.

Arch. Agnieszka Owocka

Projektové štúdio Archipelag

vady a výhody viac-spádových striech 

Plusy:

  • Viac-spádové strechy zvyšujú estetickú hodnotu stavby, sú vizuálne atraktívnejšie.
  • Viac-spádové strechy umožňujú pokrytie rozdeleného tvaru objektu porovnateľne s malou strešnou plochou. 

Mínusy:

  • Viac-menej neúžitkové podkrovie, s ohľadom na nízky sklon (existuje ale  možnosť zvýšenia sklonu).
  • Realizácie viac-spádových striech sú drahšie, pretože sú náročnejšie na zhotovenie.