Radnica v Uelzen: Prechodový nosník v tvare luku, viditeľný z troch strán

Klinkerové fasády s klenutými oknami v tvare luku sú osobitnou výzvou pre technické oddelenie Röben. Na fotografii je kruhová konštrukcia, ktorá bola umiestnená v značnej vzdialenosti od existujúcej sklenenej fasády. Z tohto dôvodu je klinkerová fasáda viditeľná zo všetkých strán.

Konštrukcia sa zo statických dôvodov skladá z nosného železobetónového jadra. Všetky prekladacie nosníky s klinkerovou stenou viditeľnou z troch strán boli navrhnuté a vyrobené v spoločnosti Röben vo forme špeciálneho stavebného prvku s požadovaným polomerom.

PrPRIEČNY PRIEREZ PREKLADU V TVARE LUKU

V dokončenej konštrukcii nemožno vidieť betónové jadro. Zvláštne stavebné prvky sa plynule premiešajú do celej fasády, ktorá vyzerá ako mohutná voľne stojaca klinkerová budova.