Administratívna budova v Antwerpách: Špeciálne stavebné prvky

Ide o stavebné prvky, ktorých vkladanie sa viaže s obrovskými nákladmi a obrovským množstvom času. Vždy sú pripravené v spolupráci s architektmi. Požadovaný vonkajší vzhľad je základom pre technické oddelenie firmy Röben na prípravu perfektného konštrukčného prvku.

Špeciálne stavebné prvky sa používajú vo všetkých priestoroch budovy, od prvku pokrývajúceho stenu až po špeciálny obklad steny a po zavesený prechodový nosník. Príklady ukazujú riešenie v objektoch, kde nie je možné budovať tradičným spôsobom, alebo keď je potrebná veľmi starostlivá a čistá práca.

Prefabrikovaný prechodový nosník s prehĺbením pre odhalené zariadenia proti slnečnému žiareniu.

Prefabrikovaná stena parapetu.


Hotový podperný prvok pri odkvape. Táto konštrukcia tiež umožňuje riešenie v rohoch.

Medzi zvislými stĺpmi steny, zhruba 70 cm hlbokými, sú zavesené prefabrikované parapetové prvky. Tieto prvky sú pripravené v troch častiach s konektorom, skladané a zvárané na mieste.