Veľký vplyv na konečný vzhľad objektu s tehlovou fasádou má charakter väzby, čiže spôsob uloženia tehly v stene. Každá väzba sa vyznačuje typickým uložením škár.

Dve hlavné skupiny väzieb sú behúňová väzba, kde v stene sú viditeľné iba boky (dlhšej strany tehly) a väzáková väzba, kde sú viditeľné užšie strany tehál.

BEHÚŇOVÁ VÄZBA

- je veľmi populárna, a to napriek jednoliatemu vzoru na čelnej strane steny v porovnaní s inými variantmi, pretože sú ľahšie a rýchlejšie realizované. Väzba behúňová sa mení podľa umiestnenia tehál, ktoré môžu byť posunuté o ½ dĺžky alebo ¼ dĺžky. Tehly vo väzbe môžu byť umiestnené v stĺpci (vertikálne) alebo napríklad zostupovať diagonálne nadol.

VÄZÁKOVÁ VÄZBA

- má veľa možností, pretože murovanie tehly tak, aby bola viditeľná kratšia strana, môže byť vykonané mnohými spôsobmi. Pomerne populárne sú divoké väzby, tj. nepravidelné rozmiestnenie tehál v rovine steny. Zvyčajne ide o 5 tehál na 1 m2. Situácia je odlišná v prípade väzby poľskej (gotickej) alebo kovadlinovej. Tie, odvodené z gotickej architektúry a spočívajú v striedaní behúňovej a väzákovej väzby, vďaka ktorým vzniká určitý druh šachovnice. Kovadlinová väzba je takmer totožná, ale namiesto jednej dlhej strany sú medzi krátkymi dve. Podobnosť možno tiež pozorovať v holandskej väzbe, kde sú kratšie a dlhšie strany tehál striedavo používané v jednom riadku, zatiaľ čo kratšie strany sa používajú v ďalšej vrstve.

Gotická väzba, ktorá je tiež známa ako poľská, je založená na murovaných hlavách v stĺpci, pričom každá kratšia strana je posunutá o polovicu dĺžky tehál v rade nad a pod ňou. Výhodou tejto väzby je estetická kresba, nevýhoda - ťažšia práca murára. Ak sú dve tehly s dlhšou stranou vložené medzi jednu kratšiu, z gotickej väzby bude vytvorená americká väzba. Rozdiel vo vzhľade steny môže byť spôsobený typom použitej väzby, čo možno jasne vidieť na príklade väzby väzákovej a anglickej. Prvá je vybudovať celý povrch len z kratších tehlových strán - vzhľad potom vytvára dojem mozaiky malých štvorcov. Povrch steny je úplne odlišný v prípade väzby anglickej, ktorá je z veľkej časti založená na murovaní konštrukcie behúňovou stranou - kratšia strana sa objavuje iba na každej štvrtej tehle. Na druhej strane, krížové väzby sa skladajú zo striedavého usporiadania kratších tehál a dlhých tehál takým spôsobom, že vznikne tvar podobný krížu, odtiaľ ten názov. Môže to byť vzor opakujúci sa na celej výške steny, jeden pod druhým, alebo napríklad jeden "kríž", umiestnený v pravidelných intervaloch.

INÉ NÁVRHY

- väzba v stene môže byť vykonaná iným spôsobom, než je popísané vyššie. Napríklad, niektoré tehly môžu byť klasicky položené a tie zvyšné sú k nim kolmé - takže časť tehly vyčnieva mimo povrch steny a vytvára špecifické "hroty". Ďalšou možnosťou na pokladanie klinkeru, ktorý vytvára jedinečný konečný výsledok, je nastavenie tehál zvisle (viď fotografie).