&noscript=1"/>

Victoria

Červená

Klinkerový pásik, ktorý sa odlišuje prímesou kremičitého piesku na líci a nepravidelnou štruktúrou, podobnou ručne formovaným tehlám.

Charakteristické sú pre ňu výborné technické parametre: dlhá životnosť, odolnosť voči vonkajším faktorom vrátane mechanického poškodenia, mrazuvzdornosť, nízka nasiakavosť (do 6%) a požiarna odolnosť.

  1. Jedinečné a originálne sfarbenie
  2. Nepravidelná štruktúra
  3. Veľmi odolné voči vonkajším faktorom
  4. Vynikajúce technické parametre

technická špecifikácia

Rozmer PENF
240 x 14 x 71 mm
Nasiakavosť
na 6%
Mrazuvzdornosť 
áno
Odolnosť proti kyselinám a lúhom
+
Reakcia na oheň
Trieda A1

Dostupné formáty

Pásik PENF Pásik PENF
Pásik uhlový Pásik uhlový