&noscript=1"/>

Multifunkčný komplex v Londýne Inšpirujúci Londýn

Súčasná architektúra nie je len minimalizmom a pôvodnými formami. Biely spekaný klinker a tvar príťažlivého gesta umožnili návrhárom London Stonebridge Hillside Hub dosiahnuť zaujímavú kombináciu modernej elegancie, priateľského a teplého podnebia.

Multifunkčný komplex v Londýne

Viacúčelový komplex Stonebridge Hillside Hub bol založený v štvrti Harlesden, v severozápadnej časti Londýna. V deväťdesiatych rokoch minulého storočia to bolo miesto, ktorému sa ľudia vyhýbali širokým oblúkom kvôli vysokému stupňu zločinu. Najhoršiu povesť mala nehnuteľnosť Stonebridge Estate s ťažkými betónovými domami zo šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov, kde boli často demolovaná domy a v noci podpaľované auta. O desať rokov neskôr, vďaka dôkladnej obnove týchto miest, sa charakter oblasti výrazne zmenil. Všetky betónové domy, ktorým hrozilo zrútenie, boli zbúrané a nahradené takmer dvoma tisíckami rodinnými domami.

Zmeny s nápadom

Multifunkčný komplex Hillside Hub sa stal architektonickým spojením medzi novým vybudovaným sídliskom a susednou vývojovou osou Hillside. Má rozlohu 4900 m² a vďaka svojej veľkosti je tu umiestnené zdravotné stredisko, miesto pre stretnutia obyvateľov, supermarket, garáže a 55 apartmánov rôznych veľkostí, ako na predaj, tak aj na prenájom. Spočiatku investor plánoval miestnosti s odlišnou funkciou umiestniť v rôznych budovách, avšak vďaka iniciatíve architektov z londýnskej kancelárie projektov Edward Cullinan Architects sa všetky nachádzajú v jednej budove. Týmto spôsobom bolo vytvorené zvláštne "mesto v meste", ktoré poskytuje obyvateľom širší rozsah a vyššiu úroveň služieb, vďaka čomu majú určite vyššiu návštevnosť ako jednofunkčné centrá.

Motivačné gesto

Za účelom dosiahnutia optimálneho rozvoja priestoru popri zachovaní maximálnej šesťpodlažnej výšky budovy bol navrhnutý zaujímavý komplex skladajúci sa z prvkov s jasne diferencovanými tvarmi. Týmto spôsobom vzniklo moderné zariadenie, ktoré nielenže obsahuje nové funkcie, ale tiež mení mestskú tvár štvrte. - Plán komplexu je založený na tvare otvoreného severného pohára, ktorý umožňuje plynulý a priateľský prechod medzi sídliskom a susednou ulicou - opisuje návrh David Cawston. Oči ľudí, ktorí sa pozerajú na objekt z ulice, sa najprv zastaví na vonkajších krídlach - špicatých formách s pôvodným tvarom z bieleho klinkeru. Tieto krídla obklopujú verejné námestie a vytvárajú otvorenú bránu, ktorá vyzýva každého, aby navštívil centrum a sídlisko. V jednom z krídel je zdravotné stredisko, v druhom - supermarket a garáž. V horných poschodiach sú súkromné ​​a prenajímateľné byty,

Inšpirácia materiálmi a formou

Biele krídla, zakončené výhradne keramikou klinker, prechádzajú z juhu do blokov skôr štandardných tvarov. V tejto časti komplexu nebol na fasáde používaný iba klinker. Lesklé, biele povrchy steny sú umiestnené popri živých farebných hliníkových fasádnych paneloch, veľkých sklenených tabúľ a smrekovcového dreva. Rovnako zaujímavým kontrastom sú prvky budovy - ostré hrany sa vymieňajú s obdĺžnikovými a zaoblenými plochami. Srdce budovy vytvára centrum schôdzí pre obyvateľov, pokryté zinkovou strechou pripomínajúcou helmu. - Napriek všetkým priestorovým súvislostiam sa zachováva nezávislosť súčasti komplexu - vysvetľuje koncept David Cawston. Pri výbere stavebných materiálov projektanti venovali veľkú pozornosť ich kvalite. Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté použiť drahé drevo a kov, rovnako ako biele keramické klinkerové tehly.

Dokonale odolné voči graffiti

Pre biele časti bol vybraný VERSAILLES, biely keramický klinker značky Röben, a bol vypálený špeciálny klinker OSLO. Pre potreby tohto projektu pripravil výrobca klinkerové tehly v anglickom formáte (215x102x65 mm) a 8500 tehál v tvare podľa architektonických výkresov, ktoré boli použité na dokončenie okrajov krídel. - Už skôr sme si všimli budovy s keramikou klinker Röben - hovorí David Cawston. - Pokiaľ ide o estetiku, boli sme presvedčení svetlom, krémovo sfarbeným odtieňom a drsným, lesklým čelným povrchom. Ďalším faktorom v prospech tohto materiálu bola nízka pórovitosť. Keramický klinker je vypaľovaný z vysoko kvalitnej hliny, ktorej spekanie prebieha už pri teplote približne 1000 °C. V dôsledku toho je nasiakavosť výrazne nižšia ako 2%, takže tehla neabsorbuje takmer žiadnu vlhkosť. To je obzvlášť dôležité v husto osídlených mestských centrách - špina, ktorá sa usadí všade, je vyplavená už ďalším dažďom. A čo viac, biely klinker je tiež odolný voči graffiti farbe. - Poučení skúsenosťami z tejto štvrti sme navrhli stavebný materiál, o ktorom sme museli presvedčiť orgány mesta, že nastriekanú farbu z neho bude ľahko odstrániť. Tehla absolvovala skúšku bez problémov - dodáva David Cawston.