&noscript=1"/>

Hotel v Berlíne Klinkerová mozaika

Fasáda Motelu One Berlin-Ku'Damm je skutočným majstrovským dielom. Zvlášť pre potreby tohto projektu boli vyrobené štyri odtiene sivého klinkeru, ktoré vytvorili v kombinácii s glazovanými tehlami jedinečnú klinkerovú mozaiku.

Hotel v Berlíne

V samotnom centre Berlína, priamo pri slávnej ZOO, bol v lete 2007 otvorený Motel One Berlin-Ku'Damm s 249 izbami. Vedúci hotela Motel One, Philippe Weyland, bol presvedčený, že toto unikátne, centrálne umiestnenie bude tiež jedinečným zariadením. A stalo sa - bohatá fasáda impozantnej budovy má len málo spoločné s myšlienkou nízkopodlažného ubytovania ponúkaného Motelom One. Projekt bol vytvorený v ateliéri renomovaného berlínskeho architekta Benedikta Tonona. Výsledkom práce bol veľmi výrazný objekt s jedinečnou mozaikovou fasádou z klinkeru.

Fasáda nadväzujúca na minulosť

Všetky plochy stien sú tvorené deleným optickým navrstvením, usporiadané a rytmicky sa opakujúcim rastrom z klinkeru v rôznych odtieňoch sivej a farebných glazovaných tehál. Tento neobyčajný, majstrovsky vykonaný výtvor, presne štylisticky odkazuje na estetiku 50. rokov a preto nenápadne pripomína časy, keď sa po rozdelení mesta stala okresná štvrť Ku'Damm novým centrom Západného Berlína. Na dosiahnutie jednotného a konzistentného pohľadu na fasádu, bola keramikou klinker obložená nielen časť ubytovacia, ale aj garáže (investorom tohto objektu je Berliner aut Partner GmbH). Pozdĺž budovy bola fasáda rozdelená na rovnomerné časti cez osi okien usporiadané v pravidelných intervaloch. V tomto ohľade sa líši východnej fasáda, kde má človek pocit, že vzdialenosť medzi osami okien sprava doľava postupne klesá. To vedie k optickému predĺženiu fasády.

S Röbenom je všetko možné

Partnerom tvorby tejto nesmierne zložitej fasády bolo technické oddelenie firmy Röben, ktoré dohliadalo na výrobu tak veľkého množstva klinkerových tehál a hotových stavebných prvkov v továrňach Roben. Veľkou výzvou bolo získanie unikátnej farby tehál: Benedict Tonon zvolil ako základ pre fasádu klinker v 4 odtieňoch sivej: svetlo sivej, svetlej, strednej a tmavej. Tehly v týchto farbách boli špeciálne vyrobené len pre tento projekt. Na doladenie bol vybraný biely, červený a tyrkysový glazovaný klinker. Posledná farba musela byť v rovnakom odtieni ako tyrkysová v logu Motel One.

Pre určenie farieb sa základom stali švédske palety NaturalColorSystems, podľa ktorých aj boli presne vytvorené firmou Röben. Aby sa objavila neobvyklá hĺbka konštrukcie, už v čase projektu architekt navrhol červené lepidlo ako podklad pre glazúru. Išlo o ďalšiu výzvu pre výrobu, pretože obvykle je Röben glazúra aplikovaná na biele lepidlo.

Vážnosť detailov

Ďalším problémom pri výrobe materiálu pre fasádu Motel One bola komplikovaná plocha, na ktorej sa predpokladal výskyt početných výčnelkov a uhlov. Z tohto dôvodu museli byť tehly formované ručne. Výlisky boli vypálené spoločne s lícovými tehlami rovnakej farby. Počet výliskov vyrobených týmto spôsobom sa pohyboval v rozmedzí od 5 do 500. Mnohé z týchto foriem používaných na výrobu stavebných prvkov, ktoré boli montované na mieste s príslušnými tehlami z klinkeru. To malo významný vplyv na priebeh celého stavebného procesu - kým výroba jednotlivých tehál v rôznych farbách a ich dodanie v určitom čase nebola problémom, bolo predsa len potrebné zladiť celý proces s radom už hotových prvkov.

Presnosť v každej fáze

Skutočnou výzvou pre hlavného dodávateľa, stavebnú firmu Hermann Kirchner, nebola ani tak práca samotných murárov, ale stavebná logistika - od podrobného plánovania montážnych prác, po presnú časovú koordináciu výroby a dodávok hotových prvkov a výliskov. Vďaka vynikajúcej spolupráci medzi architektonickým štúdiom a firmami na stavebné práce, technického oddelenia a výroby mohol Roben splniť všetky fázy stavby bez prekážok. Aby bola tá správna tehla a hotový stavebný prvok dodaný v správny čas a postavený na správnom mieste, boli všetky tehly presne očíslované už v továrni. Na druhej strane boli hotové stavebné prvky, ktoré boli vyrábané v malých množstvách, zabalené jednotlivo do malých paliet.

Bez projektu ani krok

Stavba budovy bola vykonaná zo železobetónu. Keď bola hrubá stavba úplne pripravená (vrátane vstavaných okien), začalo sa pracovať na fasáde, úplne murovanej na konzolách. Boli pripravené iba hotové prvky. Zaujímavosťou sú tu rímsy, ktoré sú dodávané ako hotové stavebné prvky v troch vrstvách a dokonale splynú s fasádou. Aby boli schopní zvládnuť všetky plochy fasády v súlade s predpokladmi projektu, dostali murári podrobné výkresy s rozmermi vrstiev a umiestnením každej tehly. Museli kopírovať tento vzor a dať ho na fasádu. Tieto aktivity boli opakované s každým fragmentom fasády. Podobne boli zamestnancom v oddelení hotových konštrukčných prvkov k dispozícii presné výrobné výkresy technického oddelenia, na ktorých boli jednotlivé tehly uvedené samostatne. Klinker bol podľa pokynov uložený v debnení ako puzzle. Týmto spôsobom bolo pripravených celkom 250 rôznych hotových konštrukčných prvkov pre tento objekt, vrátane ríms, parapetov, zakrytia stien a stĺpov, ale aj hmotnejšie, prefabrikované betónové stropové dosky s viditeľným lícovým povrchom, ktoré sú zakotvené v betónovej konštrukcii stropov. Napriek veľkým výzvam na stavenisku bol hotel v krátkej dobe dokončený podľa plánu. Hosťom toto vyhovuje, pretože si už môžu užiť perfektnú polohu nového Motelu One a obdivovať jeho komplikovanú mozaikovú fasádu.

TECHNICKÉ ODDELENIE RÖBEN - VŠETKO JE MOŽNÉ

Röben technické oddelenie vyvíja špeciálne riešenia pre rôzne projekty už viac ako 20 rokov. Tím sa skladá zo stavebných inžinierov a ľudí, ktorí predtým pôsobili ako majstri na stavbe a tvorcovia základných projektov. Skúsenosti remesiel, inžinierske znalosti a kreativita tímu umožňujú implementovať akúkoľvek, dokonca aj najzložitejšiu a originálnu myšlienku architekta. Po konzultácii s dizajnérmi vzniknú hotové keramické stavebné prvky, pálené tehly špeciálne zhotovené pre potreby danej budovy, tehly pre architektov, špeciálne glazúry a tvary. Technické oddelenie Röben otvára novú dimenziu kreatívnej a dizajnovej schopnosti, radia vo všetkých otázkach týkajúcich sa výstavby stien, pomáhajú pri výberových konaniach, navrhujú a vypočítavajú stavebné prvky v súlade s prianím architektov. Okrem toho preberajú logistiku a dohliadajú na stavbu až do finálnej fázy.