Okolie domu

Okolie domu je rovnako dôležité ako dobre postavený dom. Reč je nielen o komunikačných riešeniach, ale aj o druhu a kvalite materiálov. Projektovanie a vyhotovenie okolia Vášho domu je dôležitým doplnením všetkého úsilia od premyslenia celej stavby domu až po vytvorenie domova v ňom.

Správne konštruované a vyhotovené komunikačné sledy potvrdené dlažobnou kockou budú skvelým povrchom, ktorý bude dobre slúžiť pre pešiu komunikáciu a autá. Utvrdený povrch predchádza rozblatneniu terénu, uľahčí udržiavanie čistoty na Vašom pozemku, a tiež umožní správne odvádzanie dažďovej vody. Na utvrdenie peších cestičiek a ciest pre autá je potrebné použiť vhodné podložie a typ kocky. Pre menšie zaťaženie je potrebné použiť kocku so šírkou cca 6,0 cm, naopak cesty pre autá je najlepšie použiť kocku so šírkou 8,0 cm. Smer pokladania by mal byť stále rovnaký, vďaka čomu nebude potrebné rôzne meniť tvary kociek. Najlepším riešením je preto prispôsobenie šírky povrchu do násobku rozmeru kocky so zachovaním škár so šírkou cca 4 mm. Škáry je najlepšie vyplniť jemným pieskom alebo vhodnou škárovacou hmotou na vonkajšie škárovanie. 

Ďalším dôležitým prvkom okolia je jeho oplotenie. Chráni nás pred neželanými hosťami, a tiež je vytýčením nášho pozemku. Oplotenie môže byť azúrové s využitím metalických panelov osadených medzi stĺpikmi z kabrincovej tehly. 

V miestach, kde plán pozemku nezabraňuje vybudovaniu plného oplotenia, môže byť oplotenie v podobe múru z kabrincovej tehly alebo kameňa. Je dôležité podotknúť, že múr by mal nadväzovať svojou formou a materiálom na prvky múrov domu. Vďaka tomu budeme môcť vytvoriť jednotný celok, čo sa týka formy a materiálu. Je tiež potrebné mať na pamäti, že stĺpiky oplotenia budú potrebovať betónový základ. Dobrým riešením je tiež zastrešenie daného stĺpika. Zastrešenie je vyrobené z hotových elementov prispôsobených do farby a materiálu, z ktorého je vyrobené oplotenie. 

Pekným a užitočným doplnením nášho okolia budú malé architektonické prvky ako kvetináče okolo terasy alebo murovaný gril. Pri výstavbe altánku alebo malého záhradného domčeka, môžete použiť elementy, ako sú základné murované prvky na prispôsobenie oplotenia alebo schodov. Vyhotovenie všetkých uvedených komponentov cez dobrého architekta, znalého vykonávateľa a pri použití vysoko kvalitného materiálu a naše sny o nádhernom dome so záhradou sa môžu stať skutočnosťou. 

Arch. Krzysztof Własiński

Projektové štúdio ARCHETON