&noscript=1"/>

Melbourne LDF

Hladko červená

Klinkerová tehla s tradičnou červenou farbou pálenej hliny v predĺženom modernom formáte. Táto tehla je veľmi pevná, odolná proti poškodeniu a trvácna.

Patrí medzi výborné materiály, ktoré sa hodia okrem iného na fasády rodinných domov, na realizáciu veľkých mestských objektov a tiež pre budovy v post industriálnom štýle. Veľmi zaujímavo sa bude tiež vynímať v interiéroch alebo na elementoch tzv. drobnej záhradnej architektúry.

  1. Klasicky červený odtieň
  2. Odolná proti poškodeniu
  3. Ideálne technické parametre
  4. Predĺžený formát LDF (290 x 115 x 52 mm)

technická špecifikácia

Rozmery tehly LDF
290 x 115 x 52 mm
Celková plocha dierovania
>15% ≤ 50%
Vonkajšia stena
21 mm
Objemová hmotnosť tehla NF i LDF
1500 kg/m3
Objemová hmotnosť tehla VNF i VLDF
2300 kg/m3
Objemová hmotnosť tehla NF SP 
1650 kg/m3
Objemová hmotnosť tehla 7-S 
1900 kg/m3
Objemová hmotnosť tehla XLDF 
1600 kg/m3
Pevnosť tehla NF, NF SP, LDF, XLDF 
≥35 N/mm2
Pevnosť tehla 7-S, VNF, VLDF 
≥45 N/mm2
Nasiakavosť
do 6%
Mrazuvzdornosť
kategórie F2
Kyselinovzdornosť
+
Ługoodporność
+
Súčiniteľ tepelnej vodivosti tehla NF, LDF, XLDF
P = 50% - 0,37 W/mK
P = 90% - 0,43 W/mK
Súčiniteľ tepelnej vodivosti tehla NF SP i 7-S
P = 50% - 0,45 W/mK
P = 90% - 0,51 W/mK
Súčiniteľ tepelnej vodivosti tehla VNF, VLDF
P = 50% - 0,72 W/mK
P = 90% - 0,79 W/mK

Dostupné formáty